Logo
 
 
Login | Print
 

referat af generalforsamling 2021

10-11-2021

Referat af generalforsamling i Torsdagsherrerne Torsdag d. 7. oktober 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.
7. evt.

Ad.1
Mogens Dam Lentz blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen som rettidig indkaldt.

Ad. 2
Formandens beretning:
Vi har i år været 85 medlemmer, hvilket er det højeste i mange år. Vi startede sæsonen med et antal af ca.50 medlemmer, plus mange prøvemedlemmere, der tog imod det tilbud, om at spille gratis som prøve i april måned.

Det viste sig at mange af prøvemedlemmerne valgte at melde sig ind i Torsdagsherrerne, og da der samtidig var mange nye medlemmer i løbet af maj og juni, endte vi derfor med dette flotte resultat af medlemmer.

Det høje antal medlemmer, har da også givet et godt regnskab for sæsonen, hvor vi har genereret overskud på 18.000.

Nu er det jo nok sådan at nogle vil argumentere for at vi burde bruge pengene på større præmier, men på det tidspunkt hvor vi har vores første præmieoverrækkelse har vi endnu ikke en oversigt over antal medlemmer.( Vi var ca. 50 medlemmer på dette tidspunkt)

Til gengæld er der mulighed for dette til sæsonen 2022.

Sponsorer.
En stor tak til vores mange sponsorer, som i den grad hjælper, med økonomien i torsdagsherrerne.

Vi har haft 2 venskabsmatcher. En mod Mollerup, hvor vi vandt knebent på hjemmebane, og en mod Ebeltoft, hvor vi fik bøllebank på deres hjemmebane.

Gennemgående og drømmerunde.

Det er sådan ifølge Mogens Boelskifte, at vores hjemmeside ikke regner rigtigt med resultatet af den gennemgående, så derfor har Mogens lagt det hele ind i et regneark og han påstår at alt nu er rigtigt.
Så det bliver spændende om der er ændringer i forhold til hjemmesiden.
Måske har Mogens fået førstepladsen i A-rækken.

Dette var bestyrelsens beretning.

Herefter en livlig udveksling af ideer og tanker. De kommer her i spredt orden:
Skal vi have en ny hjemmeside? Der var deltagere som vil kigge på det (Anders)
Digital scorekort indberetning?
Nærmest flaget hul 10 = gin
Elektronisk tilmelding til gunstarter?
Anderledes matcher?
Anderledes præmier - små lokale præmier fra private sponsorer?


beretning godkendt

Ad 3 og 4.
Regnskab og budget godkendt. Udsendes separat.
Ad. 5
Torbens forslag om bedre præmier fremlægges og diskuteres,
men forslaget blev ikke sat til afstemning.
Bestyrelsen arbejder med det mål at udlevere gode præmier.

Ad. 6.
3 medlemmer af bestyrelsen på valg. Peter, Johnny,Carsten modtog alle genvalg.
Bestyrelsen består nu af: Peter Grünbaum, Johnny Boilesen, Preben Kammersgård, Jens Frank Jørgensen og Carsten Fischer.

Ad 7 evt.
Flere input, tanker og gode ideer, vi takker.

Tak for god ro og orden, og det var faktisk en god ide at holde generalforsamlingen i forbindelse med vores afslutningsmatch.