Logo
 
 
Login | Print
 

referat af generalforsamling 21 november 2019

25-11-2019

Torsdagsherrerne i Kalø afholdte generalforsamling torsdag d. 21 november kl. 19.00
Her er referat fra aftenen.
Til generalforsamlingen er der 12 tilstede inkl. Bestyrelsen.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.
7. evt.
Ad.1
Bestyrelsen foreslog Peka som dirigent og han modtog valget og konstaterede at vi havde indkaldt rettidigt og gav derefter ordet til Formand Peter Grünbaum som fremlagde beretning.
Ad.2.
Beretning:
2019 har været et fint år rent spillemæssigt, med en afvikling af 28 matcher.
Lidt værre har det været med antallet af medlemmer, af vores Torsdagsherrer, hvor vi i år har været 57 medlemmer, hvilket er en tilbage gang på 7 sammenlignet med sidste sæson.
Dette bevirkede at bestyrelsen har haft en opgave med at prøve at skaffe flere sponsorer så vi stadig kunne opretholde et fornuftigt præmieniveau.
I sæsonen 2018, havde vi i alt sponsorer på 14 matcher, men i 2019 har vi haft i alt 21 sponsorer, hvilket er rigtigt tilfredsstillende.
Der skal lyde en rigtig stor tak, til de mange medlemmer der har være sponsorer, og vi håber selvfølgelig, at de alle vil fortsætte med deres sponsorater igen til sæsonen 2020.
Igen i år har vi haft 2 venskabsmatcher. Ebeltoft ude, som vi tabte og Mollerup hjemme som vi vandt, det er ikke let for nogle klubber at vinde på udebane.
Vi havde i år også valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse ved at spille ” Slå et slag for kuglerne”, en match som samtidig var en match mellem, klubbens damer mod klubbens herrer, en match som gav herrerne håneretten til næste afvikling, som damerne skal arrangere i sæsonen 2020.
I denne match deltog i alt 73, og vi kunne dermed sende ca. 7000 til Kræftens Bekæmpelse.
Vi har haft vores drømmerunde, der blev vundet af følgende.
A- Rækken: Lars Nielsen 65 slag
B- Rækken: Mogens Dam Lentz 68 slag
C- Rækken: Søren Meulengracht 75 slag


Den Gennemgående:
A-Rækken Mogens Boelskifte
B- Rækken Mogens Dam Lentz
C- Rækken Jørgen Behrnt Pedersen
Grundet problemer med falske tilmeldinger af medlemmer på vores hjemmeside, vil tilmeldingen til sæsonen 2020 foregå ved at sende en mail til grunbaum@mail.dk
Til sidst en opfordring til alle torsdagsherrer, om at fortælle alle mænd I møder på banen om vores hyggelige torsdagsklub, så vi kan blive flere Torsdagsherrer til næste år.

Beretning godkendt, og under punkt 7 :evt, er der samlet alle kommentarer fra aftenen.
Ad.3 og 4: Regnskab og budget.
Kammersgård fremlagde regnskabet og der var ros til antal sponsorer og økonomi på præmier.
Der var afstemt med Kalø golfklub og vi skulle ikke skylde noget.


Ad. 5
Valg til bestyrelsen.
Peter, Johnny og Carsten var på valg og modtog alle genvalg.
Ad 6. indkomne forslag.
Ingen forslag var tilsendt bestyrelsen.
Ad 7 Evt.
Under evt. var der en rigtig god snak om løst og fast vedr. vores lille klub og der var mange gode forslag til nye tiltag og justeringer. De kommer her i vilkårlig rækkefølge.
1. Fællesmatcher fra hvid tid er ikke smart, da det tager for lang tid for mange bolde?
2. Skal der fremover kun være 2 rækker?
3. Præmier i fht. Deltagere på dagens match, afleverede scorekort?
4. Det viser sig at det er stort set de samme der tager præmien i længste drive. og måske er det mest fair at indføre nærmest flaget i 2 slag på hul 12 og 9?
5. Fastholde 1 flaskepræmie i sommerferien?
6. Kan vi gøre noget ved ryet om lukkethed. i th. herrerne. Husk at fortælle den gode historie.
7. I forhold til nye medlemmer starte sæson med fælles gunstart og kontingentfrihed i april for nye?
8. Kontaktpersoner/ mentorer på morgenhold og eftermiddagshold.?
9. Der skal laves en generel vurdering af rækker og præmier.
10. Løbende hulspil på par 3 banen?
11. Gunstart på par 3 bane + 9 huller på stor bane.?
12. Parmatcher?
13. Holdmatcher ved gunstarter
14. Mangel på PLI ved præmieoverrækkelse?

Bestyrelsen tager alle punkter op til diskussion og takker for en fin genralforsamling.

Pbv. Carsten