Logo
 
 
Login | Print
 

referat af generalforsamling 2018

05-12-2018

Generalforsamling i torsdagsherrerne i Kalø Golfklub
Tilstede: Gert p., Lars Nielsen, Jørgen Behrnt Pedersen, Peka, Hans Fredriksen, Jørgen Elkjær, Mogens Boelskifte, Preben Kammersgård, Peter Grünbaum, Johnny Bolilesen, og Carsten Fischer.
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. Finn og Preben på valg.
7. evt.

Referat af generalforsamling afholdt i Klubhuset onsdag d. 28 november.
Ad 1.
Peka foreslås som dirigent og vælges. Han konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt.
. Der sendes en tanke til formand Finn Jann Nielsen som på grund af alvorlig sygdom ikke er tilstede. Han ønsker at træde ud af bestyrelsen og blive hvilende medlem og han ønskes god bedring og vi ser frem til at han vender tilbage som formand.
Ad .2
Beretning til Torsdagsherrerne i Kalø Golfklub fremlagt af Carsten Fischer.
2018 var igen et spillemæssigt succesfyldt år med 27 matcher gennem året.
Året igennem fine præmier, og det er virkeligt et aktiv som kan være med til at fortælle en god historie om torsdagsherrerne.
14 af disse matcher havde navngivne sponsorer og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle der har sponsoreret præmierne igennem året. Også tak til Johnny fra Østjysk som ofte har stillet kasser op med frugt til fri afbenyttelse.
Men at kun 14 ud af 27 matcher er med navngivne sponsorer siger selvsagt at vi mangler sponsorer, og vi skal derfor næste år prøve at optimere indsatsen på dette område.
Det kan også ses på regnskabet.
Vores mål må være at hver eneste match har sin egen sponsor.
64 medlemmer i 2018.
Vi i år er 64 medlemmer! Faktisk pænt efter medlemstallet i klubben, og jeg håber at torsdagsherrer som spiler i andre klubber i klubber får fortalt den gode historie om torsdagsherrerne videre til potentielle nye torsdagsherrer. Historier om vores interne konkurrencer, gennemgående, drømmerunde, seriøsitet, hcp. Regulering, nærmest flaget, regelindlæring osv.


Resultater hvis I har glemt det, drømmerunde:
323 Peter Grünbaum
63
2903 Lars Nielsen
63
1990 Mogens Boelskifte
67

2167 Lars Kongsted-Jensen
71
466 Peter Skovgaard
71
3479 Mogens Dam Lentz
71

781 Jan Rau Jacobsen
74
3286 Claus Larsen
74
1022 Gert Steen Jensen
76

Gennemgående:
Nr. Spiller Point (alle)
Point (16 bedste)
Scores
2903
Lars Nielsen 237 197 [alle scores]

1192
Bent Jæger Nehlsen 181 176 [alle scores]

1990
Mogens Boelskifte 209 172 [alle scores]


800
Torben Steen Holm 248 200 [alle scores]

466
Peter Skovgaard 206 186 [alle scores]

957
Johnny Eldrup Niellsen 213 175 [alle scores]


3623
Jørgen Behrnt Pedersen 244 198 [alle scores]

3230
Peter Due 210 187 [alle scores]

1279
Jørn Steen Olesen 152 140 [alle scores]


Vi har uddelt et hav af præmier.
Vi uddeler faktisk pr. match 15 præmier udover de store præmier for gennemgående og drømmerunde.
Derudover masser af præmier til afslutningen på par 3 banen.
Samarbejdet med Kalø Golfklub:
Fint samarbejde med Martin Riemensneider, og der var aktiv deltagelse i valget af ny bestyrelse i Kalø Golfklub.
Vi håber på et tæt og godt samarbejde med den nye bestyrelse i 2019 og håber der kommer styr på økonomien.

Hjemmesiden har fungeret nærmest upåklageligt i år, men selvfølgelig skal panikken da lige gribe os en enkelt gang om året , når vi ikke kan komme ind på siden. Vi har god hjælp af INTERN1 når der er problemer, men det betaler vi også lidt for.
Vi har prøvet at linke mange af sponsorerne direkte fra hjemmesiden, og har prøvet at ændre hurtigt på tingene, når enkelte sponsorer har skrevet til os, og problemerne er blevet løst forhåbentlig tilfredsstillende.
Sidst på året indberettede vi scorekort til GertP, ANG PUTTESTATISTIK, ……….?
Hørte vi nærmere?, hvor mange indberettede? Feedback fra spillere og Gert P.?
Venskabsmatcher
Igen i år har vi holdt to venskabsmatcher en mod Ebeltoft på hjemmebane i Kalø d. 14-06, og her gik det som det plejer at vi vinder på hjemmebane, resultatet var dog en kneben sejr, med et snit på 1 point mere til Kalø end Ebeltoft. Resultatet findes ved et gennemsnit af scoren for de 15 bedste fra hver klub.
Anderledes gik det i Mollerup som vi mødte på deres bane den 23-08, her havde vi ikke de store chancer og måtte se os besejret med adskillige point, ved gennemsnittet på de 15 bedste scores.
Begge matcher havde et flot deltagerantal både for hjemmeklubben og gæsterne.
År 2019 spiller vi igen med de to klubber men her byttes der om på hvem der har hjemmebane.
Rigtig hyggelige matcher som alle opfordres til at deltage i.
Majors
’Vores 2 majorturneringer hvor vi spiller slagspil fra hvid tee er begge afviklet med et flot deltagerantal og et stort tillykke til de 3 nye indehaver af Kalø Masters trøjen 2018.
Beretningen godkendt
Ad. 3.
Regnskab fremlægges af Preben Kammersgård og godkendes. Vi har stor nedgang i sponsorer og der skal lægges flere kræfter i så hver match får sin egen sponsor.
Ad 4.
Budget godkendes.
Ad 5. genvalg til Prebenkammersgård og Mogens Boelskifte erstatter Finn Jann.Ad 6. forslag fra: Espen Poulsen
Regnskab fremlagt på Torsdagsherrernes hjemmeside? Eller at det bliver udsendt sammen med et referat af beslutningerne på generalforsamlingen? Der står ikke noget i vedtægterne om, at man kan stille forslag til generalforsamlingen, men du må gerne betragte dette som et forslag.

Ad 6. Det besluttes at udsende referat og regnskab.

Evt:

Det besluttes at tilmelde os ”Slå et slag for kuglerne”

Kræftens Bekæmpelse har sammen med Dansk Golf Union udviklet golfturneringen Slå et Slag, så den til næste år vil have fokus på mænd og kræft og turneringen vil blive markedsført som \"Slå et Slag for kuglerne\".

Torsdagsherrerne får nærmere information om arrangementet senere.

Hovedbestyrelsen ser gerne at vi køber gavekort i shoppen, og de kan også bruges i cafeen.

Det foreslås at der er længste drive i 3 rækker a-b-c.
Vi kunne sløjfe hul 9 i 2 slag præmien i stedet.

Gert P vil gerne lave noget mere statistik på os med et forløb i april, maj, juni.
Kan bruges til noget sjov og ballade i klub i klubben.

Der er en flok velspillende juniorer + Sander og Gert P som gerne vil lave aktiviteter med herreklubben og det er meningen at herrespillerne kan være med til at støtte dem økonomisk.
DET HØRER VI NÆRMERE OM TIL DEN NYE SÆSON.