Logo
 
 
Login | Print
 

Referat af GENERALFORSAMLING TORSDAGSHERRERNE I KALØ GOLFKLUB. ONSDAG D. 22 NOVEMBER 2017.

09-01-2018

Referat af GENERALFORSAMLING TORSDAGSHERRERNE I KALØ GOLFKLUB. ONSDAG D. 22 NOVEMBER 2017.
Tilstede: Finn Nielsen, Peter Grünbaum, Johnny Boilesen, Preben Kammersgård, Kurt Dahl Jensen, Peka, Gert Madsen, Carsten Fischer
Dagsorden var:
1. Valg af dirigent
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag
5. Budget.
6. Valg af bestyrelse
7. evt.

Ad. 1:
Peka valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav derefter ordet til Formand Finn Nielsen for beretnings aflæggelse.( som han bedes skrive elektronisk næste år).
Ad. 2
Beretningen fortælles og der afbrydes lystigt og velargumenteret under diverse punkter.
Det er samlet til dette:
70 medlemmer- stort set tilfreds med antallet – intro arrangementer giver næsten ingen medlemmer – det ser ud til at de kommer dryppende hen over året.
Der er mange mandagseniorer der har forskellige fordomme om torsdagsherrerne – det skal vi ændre.
Bestyrelsen skal blande sig noget mere ved matcher og gunstarter, men bestyrelsen skal også have tid til matchopgørelse.
Vi skal i hvert fald informere mere om hvorfor vi gør som vi gør.
Det er om at skabe en social klub, med ens regler for alle.
Indførsel af holdmatcher blev fremlagt som en ide..
Der tales med Norddjurs som venskabsklub fra 2018.
Herretur kører på meget lavt blus.

Hjemmeside: håbløst , håbløst og 3 gange håbløst.
Vi undskylder overfor sponsorer.
Samarbejdet med Kalø Golfklub er problemfrit.
En tak til alle sponsorer – I er uundværlige og uvurdelige støtter.

Ad.3: Regnskab gennemgåes af Kammersgård.
Vi har mange sponsorere der selv kommer med præmier.
Regnskab godkendt.

Ad. 4.
Budget godkendt med kontingentstigning på 100.- fra 500.- – 600.-
Ad. 5.
xl- kort: Ja til medlemmer med xl kort udefra.
Skal skrives som vedtægts ændring
Skal lige tjekkes med klubben og bestyrelsen.
Ad 6. Johnny, Peter og Carsten er på valg og genvælges.
Løs snak under evt. tak for i år